5 mei Bevrijdingsdag

5 mei 2019 Bevrijdingsdag Oranjevereniging Woubrugge

Dit jaar is het al weer 74 jaar geleden dat wij bevrijd zijn. Op 5 Mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien in het Koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van oorlog en onderdrukking. 5 Mei is ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is.Voor de vrijheid in Nederland hebben velen gevochten en zelfs hun leven gegeven.

Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende niet dat een einde kwam aan oorlog in de wereld.

Nog dagelijks lijden mensen onder gewapende conflicten en de schending van mensenrechten. 5 Mei is daarom óók de dag waarop we ons bezinnen op onvrijheid elders in de wereld.

5 mei Bevrijdingsdag zal in het eerstvolgende lustrumjaar, 2020 uitgebreid gevierd worden.


Avatar

Author: Webmaster

Share This Post On