4 mei Dodenherdenking

4 mei 2017
Dodenherdenking Oranjevereniging Woubrugge

Dit jaar legt het Nationaal Comité het accent op de bevrijding van 1945 en hetgeen we nu nog van deze bevrijding kunnen leren. De titel van de thematekst luidt: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst (Maurice Adams).

Het thema van ‘Het Nationaal Comité 4 en 5 mei’ is dit jaar

” Vrijheid geef je door”


19.00 uur
De gezamenlijke geloofsgemeenschappen van Woubrugge houden voorafgaande aan de dodenherdenking op  donderdag 4 mei 2017 een bezinningsdienst in verzorgingstehuis Woudsoord, Weteringpad 3.

In deze dienst gaat Ds. E. Mandemaker voor.

Let op, de locatie van de bezinningsdienst is dus gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren.

Op deze manier herdenken is grensoverschrijdend en daarom ook bedoeld voor iedereen die rondom de dodenherdenking een moment van bezinning zinvol vindt. Het thema van ‘Het Nationaal Comité 4 en 5 mei’ is ” Geef vrijheid door”. Wij heten u allen welkom.

19.30 uur 
Verzamelen op het parkeerterrein bij Woudsoord
voor de fakkeloptocht richting het monument bij de Hervormde Kerk. Er zullen fakkels aanwezig zijn. De fakkeloptocht wordt d.m.v. trommels begeleid door de Koninklijke muziekvereniging “de Heerlijkheid”.


19.35 uur

Start stille fakkeloptocht.

19.45 uur
Luiden van de kerkklokken.

19.59 uur
Blazen van “The Last Post” door de Koninklijke muziekvereniging “de Heerlijkheid”.

20.00 uur 
Twee minuten stilte om hen te herdenken die als gevolg van oorlogshandelingen aan ons ontvallen zijn.

20.02 uur

Het zingen van Het Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitsen bloed
Het Vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den dood
Een prinse van Oranje
Ben ik vrij onverveerd
Den koning van Hispanje
Heb ik altijd geëerd.
Mijn schild en de betrouwe
Zijt Gij o God mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen
Verlaat mij nimmer meer!
Dat ik toch vroom mag blijven
U dienaar te`aller stond
De tirannie verdrijven
Die mij mijn hart doorwondt.

Hierna volgt de kranslegging.

Bij het gedenkteken in het park achter de dorpskerk wordt een kort woord gesproken door een inwoner uit Woubrugge. Daarna volgt een kort woord door een afgevaardigde van de gemeente. De oud-strijders van ‘de vrienden van Alphen’ en Kaag en Braassem openen het defilé langs het monument.

In de Hervormde Kerk worden tekeningen opgehangen die zijn gemaakt door kinderen van beide basisscholen. Deze tekeningen kunt u, onder het genot van een kopje koffie in de Hervormde Kerk na de herdenking komen bekijken. Voor de kinderen is er limonade.

 


 

Author: Webmaster

Share This Post On