4 mei Dodenherdenking

4 mei 2019
Dodenherdenking Oranjevereniging Woubrugge


19.00 uur
De gezamenlijke geloofsgemeenschappen van Woubrugge houden voorafgaande aan de dodenherdenking een bezinningsbijeenkomst in verzorgingstehuis Woudsoord, Weteringpad 3.

Deze manier van herdenken geeft een ieder die bezinning zinvol vindt de gelegenheid om een persoonlijke invulling te geven aan de Dodenherdenking. Het thema van ‘Het Nationaal Comité 4 en 5 mei’ is ” Geef vrijheid door” hierbij staat ‘in vrijheid kiezen’ dit jaar centraal. Wij heten u allen welkom.

19.30 uur 
Verzamelen op het parkeerterrein bij Woudsoord voor de optocht richting het monument bij de Dorpskerk. De optocht wordt door trommels begeleid door  de Koninklijke muziekvereniging “de Heerlijkheid” uit Hoogmade


19.35 uur

Start stille optocht.

19.45 uur
Luiden van de kerkklokken.

19.59 uur
Blazen van “The Last Post” door de Koninklijke muziekvereniging “de Heerlijkheid”.

20.00 uur 
Twee minuten stilte om hen te herdenken die als gevolg van oorlogshandelingen aan ons ontvallen zijn.

20.02 uur

Het zingen van Het Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitsen bloed
Het Vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den dood
Een prinse van Oranje
Ben ik vrij onverveerd
Den koning van Hispanje
Heb ik altijd geëerd.
Mijn schild en de betrouwe
Zijt Gij o God mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen
Verlaat mij nimmer meer!
Dat ik toch vroom mag blijven
U dienaar te`aller stond
De tirannie verdrijven
Die mij mijn hart doorwondt.

Hierna volgt de kranslegging. Bij het gedenkteken in het park achter de Dorpskerk wordt een kort woord gesproken door een afgevaardigde van de gemeente. De oud-strijders van ‘de vrienden van Alphen’ en oud-veteranen uit Kaag en Braassem openen het defilé langs het monument.

In de Dorpskerk worden tekeningen opgehangen die zijn gemaakt door kinderen van beide basisscholen. Deze tekeningen kunt u, onder het genot van een kopje koffie in de Dorpskerk na de herdenking komen bekijken. Voor de kinderen is er limonade.


Avatar

Author: Webmaster

Share This Post On